A- Ao A+
GR
Browse by "Executing Organisation" : "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"
Jump to a point in the index:
Or type in a year:

Sort by: In order: Results/Page
Showing results 1 to 100 of 313
Full textDateTitleOrganisation
-Design and Synthesis of Novel Hyperforin Analogues - Fascinating skeletal rearrangements of polycyclic polyprenylated acylphloroglucinols coreΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Biochemical effects of comlex III Qo site respiratory chain inhibitor kresoxim-methyl on mammalian cellsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Does supplementing flowers affect inter- and intraspecific interactions between Μacrolophus pygmaeus and Nesidiocoris tenuis foraging on an aphid population?Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Repeatability and validity of a food frequency and dietary habits questionnaire in childrenΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Συνήθειες του τρόπου ζωής και κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την εφαρμογή της μεσογειακής διατροφής στα παιδία: η πανελλαδική μελέτη GRECO (Greek Childhood Obesity study)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Απογραφικό δελτίο διδάσκονταΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Ενημέρωση για το ΠΣ [ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ]Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Study of a cell-based electrochemical biosensor for fungicide cytotoxicity evaluation on mammalian cell linesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Συμπεράσματα από τις πρώτες εκθέσεις αξιολόγησης του τμήματος επιστήμης φυτικής παραγωγής του Γ.Π.ΑΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Comparative study of biological activities of Crocus sativus L. extracts and Lamiaceae plants’ extractsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Διατροφικοί παράγοντες και οικογενειακές συνήθειες που επηρεάζουν τα επίπεδα υπέρβαρου/παχυσαρκίας στα παιδιά: Η μελέτη GRECOΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Total phenolic compounds, antioxidant activity and toxicity of selected medicinal and aromatic plantsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Potent and selective inhibition of human Ca2+-independent phospholipase A2 by fluoroketonesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-ΠΕ 2.3.Εγχειρίδιο χρήσης χρήστη του διαχειριστή: Πώς γίνεται η διόρθωση της Εφαρμογής επεξεργασία των ερωτηματολογίων των φοιτητών;Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-The production cost of sheep milk in intensive and extensive breeding farms in GreeceΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος ερωτηματολογίων οπτικής ανάγνωσης κουκίδων. ΠΕ 2.2 Ερωτηματολόγια φοιτητώνΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-[Εφαρμογή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (ΜΟ.ΔΙ.Π του ΓΠΑ)]Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-The use of various biomarkers of the bioindicator lemna minor to estimate the toxicity of two herbicides with different mode of actionΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Nafion and Polylysine treated PEDOT mammalian cell biosensor [poster]Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Ερωτηματολόγια για δημοσιεύσεις και ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του ΓΠΑ στο πληροφοριακό σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. του Γ.Π.Α.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Πρόταση εκπόνησης μελέτης για τον υπολογισμό του κόστους των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων (η και των σχολών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Εγχειρίδιο χρήσης: Διαχείριση εφαρμογών για τον διαχειριστή γραμματεία ΜΟΔΙΠΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Inhibition OF Ca2+- Independent phospholipase A2 by 2-oxoamides based on dipeptides and ether pseudodipeptidesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Intra- versus inter-specific interactions of Μacrolophus pygmaeus and Nesidiocoris tenuis foraging on an aphid populationΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Greenhouse gas mitigation options in Greek dairy sheep farming: A multiobjective programming approachΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Διατροφικές συνήθειες και δείκτες παχυσαρκίας που επηρεάζουν τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης στα παιδιά: μελέτη GRECO (Greek Childhood Obesity study)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Comparative Study of the Electrochemical Signal of Neonicotinoids and Tetronic Acid Amides on Screen Printed Electrodes With and Without the Use Of N2a Cells.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-[Ερωτηματολόγια]Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Το Σχήμα Βάσης Δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Εγχειρίδιο χρήσης του πληροφοριακού συστήματος «ΜΟ.ΔΙ.Π. του Γ.Π.Α.»: Για μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ, Μέλη ΟΜ.Ε.Α. και ΜΟ.ΔΙ.Π.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Synthesis of polyfluoroketones containing an indo ring as inhibitors of human Ca2+- independent phospholipase A2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Simulation of climate change impact on weeds distribution. Studying the case of wild oat in GreeceΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Εγχειρίδιο χρήσης του πληροφοριακού συστήματος «ΜΟ.ΔΙ.Π. του Γ.Π.Α.» για τον διαχειριστή γραμματεία ΜΟΔΙΠΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Η Δομή του Πληροφοριακού Συστήματος ανάλογα με τους χρήστες [ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ]Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση: πορίσματα και ευκαιρίες βελτίωσηςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Απογραφικό δελτίο μαθήματοςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Antimicrobial activity of Melissa officinalis L. and Crocus sativus L. against oral pathogens: Detection of cellular structural changes by FT-IR.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Σύνθεση αναλόγων της Υπερφορίνης με αντικαρκινικήαντικαρκινική δράσηΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-ΑΝΗΘΟΣ Anethum graveolens Οικογένεια Umbelliferae (Σκιαδανθή)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Effect of floral resources on predation of Myzus persicae by Μacrolophus pygmaeus on pepper plantsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Education status as a predictor of the duration of breastfeeding in a representative sample of Greek womenΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Acquired acid adaptation of Listeria monocytogenes during its planktonic growth enhances subsequent survival of its sessile population to disinfection with natural organic compoundsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Ανάπτυξη των μοριακών μεθοδολογιών και ποσοτικοποίηση της έκφρασης γονιδίων-υποψήφιων στόχων της δράσης των φλαβονοειδών στο λιπώδη ιστό, στο μυϊκό ιστό και στο ήπαρ αμνώνΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Επίδραση μικροβιακών μορίων-σημάτων επικοινωνίας αυταπαγωγέων-2 στις κινητικές παραμέτρους αύξησης μεμονωμένων κυττάρων Salmonella enterica και του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureusΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Assessing the safety of dairy streptococci beyond Streptococcus thermophilus based on recent genomic evidence for the Streptococcus bovis/Streptococcus equinus complexΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Over-expression of a specific soybean GmGSTU4 isoenzyme improves chloroacetanilide herbicide tolerance of transgenic tobacco plantsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Synthesis of glutathione analogues and screening as substrates & inhibitors for human glutathione transferase p1‐1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Prediction of climate change impacts on cotton yields in greece under eight climatic models using the aquacrop crop simulation model.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Άρθρο στα πρακτικά ενός Συνεδρίου Παγκόσμιας εμβέλειας στο οποίο θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τεχνικών της ανάλυσης εικόνας (Π24-Δ5.1)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Αναλυτική έκθεση με δεδομένα σχετικά με τη διερεύνηση της ικανότητας των εντεροπαθογόνων βακτηρίων Salmonella enterica και Staphylococcus aureus (MRSA) να αποικίζουν και να αναπτύσσονται in vitro (επιφάνειες μοντέλα) και in situ (σε φυτικές επιφάνειες π.χ. μαρούλι, σπανάκι κ.α.) υπό διαφορετικές συνθήκες (Π6-Δ2.1)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Επίδραση της διατροφικής χορήγησης εσπεριδίνης και ναρινγίνης σε ωοτόκες όρνιθες στο χρώμα του κρόκου των αυγώνΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Prediction of climate change impacts on cotton yields in greece under eight climatic models using the aquacrop crop simulation model [PRESENTATION]Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Acquisition through Horizontal Gene Transfer of Plasmid pSMA198 by Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 Points towards the Dairy Origin of the SpeciesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Isolation of GST isoenzymes from Phaseolus vulgaris L. and characterization of detoxifying mechanism under biotic and abiotic stressΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Effects of flavonoids dietary supplementation on strained yoghurt antioxidant capacityΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015A comparison study in the processing procedure of data from untargeted metabolomic approaches by UPLC-ESI(-)-HRMSΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Ανθεκτικότητα βιο-υµενικών κυττάρων Salmonella Typhimurium και Staphylococcus aureus υπό συνθήκες µονο- και µεικτής καλλιέργειας σε υποθανάτιες συγκεντρώσεις χλωριούχου βενζαλκονίου , υπεροξικού οξέος και υποχλωριώδους νατρίουΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Μελέτη του σχηματισμού βιοϋμενίων στο τροφικό παθογόνο Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ST4/74Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Μελέτη της ικανότητας του βακτηρίου Salmonella Typhimurium να σχηματίζει βιο- υμένιο σε επιφάνεια πολυστυρενίου παρουσία μορίων-σημάτων διακυτταρικής επικοινωνίαςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Image Analysis on Bacteria Time-Lapse MoviesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Genomics of Streptococcus macedonicus: moving from pathogenicity to adaptation to the dairy environmentΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Plant Glutathione Transferases: Structure, Antioxidant Catalytic Function and in planta Protective Role in Biotic and Abiotic StressΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Assessment of the effect of a Salmonella enterica ser. Typhimurium culture supernatant on the single-cell lag time of foodborne pathogensΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Πραγματοποίηση πειράματος - Συλλογή δειγμάτων - Μέτρηση ποιότητας των αυγών - Μέτρηση αντιοξειδωτικής ικανότητας - Μέτρηση χοληστερόληςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Επίδραση της διατροφικής χορήγησης φλαβονοειδών σε γαλακτοπαραγωγές προβατίνες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου γάλακτος και γιαούρτηςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Effects of flavonoids dietary supplementation on milk antioxidant capacity in sheepΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Μελέτη της ανάπτυξης του παθογόνου στελέχους Staphylococcus aureus σε υγρό θρεπτικό μέσο και εκχυλίσμα μαρουλιού και ρόκαςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Cloning and characterization of herbicide-degrading glutathione transferases from cicer arietinumΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Interactions encountered inside dual-species biofilms formed by Salmonella Typhimurium and autochthonous microbiota recovered from leafy salads on stainless steelΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Strain effect on the heterogeneity of individual-cell growth kinetics of Salmonella TyphimuriumΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Φαινοτυπικός και µοριακός θόρυβος µεµονωµένων βακτηριακών κυττάρωνΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Adaptation of Streptococcus macedonicus and Streptococcus thermophilus in milk. Common strategies, distinct ways.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Επίδραση των φυσικών αντιοξειδωτικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατοςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Comparative genomic analysis between Lactobacillus delbreuckii subsp. lactis and Lactobacillus delbreuckii subsp. bulgaricus of dairy originΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Πρωταρχικό Υλικό µελέτης (Πρώτες ύλες) για την µεθοδική έρευνα σχετικά µε την πρωτεϊνική έκφραση βιο-υµενικών κυττάρων (Π5-Δ1.1 & Δ1.2)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Population and resistance patterns of Salmonella Typhimurium and Staphylococcus aureus biofilms to sublethal chemical disinfection under mono-and dual-species multi-strain conditionsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Ability of Salmonella enterica and Staphylococcus aureus to develop biofilm community on stainless steel and colonize rocket tissueΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Sol-gel immobilization of glutathione transferase: efficient tool for bioremediationΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Effect of dietary supplementation of broiler chickens with the natural antioxidants hesperidin and naringin on the expression of lipogenesis related genes and fatty acid profileΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015A targeted gene expression analysis during biofilm formation by Salmonella enterica on stainless steel surfacesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Stress-inducible GmGSTU4 shapes transgenic tobacco plants metabolome towards increased salinity toleranceΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015In silico design of 2,2'-dihydroxybenzophenones and xanthone analogues to inhibit human glutathione transferase's (hGSTs) involvement in Multiple Drug Resistance.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Επίδραση της διατροφικής χορήγησης εσπεριδίνης και ναρινγίνης σε ωοτόκες όρνιθες στο προφίλ λιπαρών οξέων του κρόκουΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Αναλυτική έκθεση με δεδομένα σχετικά με τη μεθοδολογία και τους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας από μικροσκόπιο για την καταμέτρηση του αριθμού των κυττάρων σε μικροβιακές κοινότητες (Π21-Δ5.1)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Tracking Single-Cells in Overcrowded Bacterial ColoniesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015The effects of dietary hesperidin and naringin supplementation on lamb performance and meat characteristicsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Επίδραση της διατροφικής χορήγησης εσπεριδίνης και ναρινγίνης στο επίπεδο του οξειδωτικού stress σε δείγματα πλάσματος αίματος αμνώνΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Single-cell growth kinetic behavior of pathogenic bacteria in the presence of microbial supernatants containing autoinducer-2 signal compoundsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Αναλυτική έκθεση υπολογιστικών μοντέλων για την προσομοίωση της συμπεριφοράς μικροβιακών κοινοτήτων που σχηματίζουν βιοϋμένια (Π23-Δ5.1 και Δ5.2)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Isoenzyme- and Allozyme-Specific Inhibitors: 2,20-Dihydroxybenzophenones and Their Carbonyl N-Analogues that Discriminate between Human Glutathione Transferase A1-1 and P1-1 AllozymesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Αναλυτική έκθεση με δεδομένα σχετικά με το σχηματισμό μιας μικτής βιο-υμενικής κοινότητας (mixed culture biofilm) (Π1-Δ1.1)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Morphological, Physiological and Metabolomic Response of transgenic tobacco plants (N. tabacum L.) overexpressing GmGSTU4 under Drought StressΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Overexpression of a Glutathione S-Transferase gene from P. vulgaris L. Improves salt stress Tolerance in Transgenic Tobacco PlantsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Maintenance of metabolic homeostasis and induction of cytoprotectants and secondary metabolites in alachlor-treated GmGSTU4-overexpressing tobacco plants, as resolved by metabolomicsΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Combinatorial design, selection and synthesis of peptide inhibitors against human glutathione transferase p1-1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015MDR-involved human glutathione transferases (hGSTs) are targets for inhibition by 2,2'-dihydroxybenzophenones and N-carbonyl analoguesΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Metabolomic analysis of salmonella enterica cells in vitro and in situΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Monitoring individual cell death using time-lapse microscopy: Application to stochastic modeling of microbial inactivationΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Αναλυτική έκθεση µε δεδοµένα σχετικά µε τον έλεγχο της συνολικής µεταγραφικής έκφρασης γονιδίων που οδηγούν στην ανάπτυξη βιοϋµενίων από τα βακτήρια Salmonella και Staphylococcus µέσω χρήσης γονιδιωµατικών µικροσυστοιχιών (genomic microarrays). (Π16-Δ4.1)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015Μελέτη του σχηματισμού βιοϋμενίων στο νοσοκομειακό παθογόνο και προσφάτως συγκαταλεγόμενο ως παράγοντα διατροφικού κινδύνου Staphylococcus aureus subsp. aureus COL (MRSA)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Showing results 1 to 100 of 313